Omet al contingut

Avís Legal

El lloc web i el domini www.nord1901.com corresponen a NORD 1901, S.L amb CIF B17803891, domiciliada C/ del Nord, 7-9, – CP (17001) –tel. tel. 972 411 522, e-mail: info@nord1901.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Registro Mercantil de Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 37957 , F 149, S 8, HB 312792, I/A 10 (28.06.18)

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a NORD 1901, S.L, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. NORD 1901, S.L presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. NORD 1901, S.L n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a NORD 1901, S.L, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de NORD 1901, S.L ni dels clients de NORD 1901, S.L sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.nord1901.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que NORD 1901, S.L actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això NORD 1901, S.L manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a NORD 1901, S.L fins a la confirmació expressa d’una comanda.

NORD 1901, S.L no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!